سیستان و بلوچستان

     سمنان
     آدرس:
     زاهدان - خ دانشگاه سه راه دانش اول بلوار شهيد قلنبر روبروي باشگاه ورزشي هفت تير انبار شركت پخش سراسري ايران
     تلفن:
     0541-2441659