خراسان شمالی

     بجنورد
     آدرس:
     بجنورد - كيلومتر 3 جاده تهران ، شهرك صنعتي ، صنعت 1 ، نبش ميلان اول سمت راست ، انبار شركت پخش سراسري ايران
     تلفن:
     0584-2310953