چهارمحال و بختیاری

     شهركرد
     آدرس:
     شهركرد-قطب صنعتي شهركرد - اول قطب صنعتي - جنب نمايندگي سايپا - شركت پخش سراسري ايران
     تلفن:
     0381-3340515