آذربایجان غربی

     ارومیه
     آدرس:
     اورميه.كيلومتر 7 جاده مهاباد 500 متر بعد از بريدگي دوم .روبروي تالار اروس داخل سردخانه سرماساز
     تلفن:
     0441-58306482