كرمانشاه

     كرمانشاه
     آدرس:
     كرمانشاه - خيابان دولت آباد مقابل 20 متري كوي تراشكاران جنب انبار جهاد سازندگي انبارشركت پخش سراسري ايران
     تلفن:
     0833-8273297