گیلان

     رشت
     آدرس:
     رشت - كيلومتر3جاده تهران جنب ايران گاز انبار شركت پخش سراسري ايران
     تلفن:
     0131-6669997