مرکزی

     اراك
     آدرس:
     اراك جاده تهران بعد از سه راه خمين ، روبروي خ هواشناسي (شهرك صنعتي قطب) نبش كوچه 10 انبار شركت پخش سراسري ايران
     تلفن:
     0863-4134152-3
     ساوه
     آدرس:
     شهرك صنعتي كاوه - ميدان صنعت - شركت سالمين - انبار شركت پخش سراسري ايران
     تلفن:
     08642341377 - 08642341379 - 08642341397