پخش سراسری ایران

     تاریخچه پخش سراسری ایران

     تاريخچه بنيانگذاري شركت پخش سراسري ايران به سالهاي پاياني دهه 1340 باز مي گردد . در مقطع فوق و بدنبال سياست ايجاد شبكه هاي پخش سراسري توسط گروههاي بزرگ صنعتي كشور مانند بهشهر ، توليد دارو ، پارس قو و مينو اولين اقدامات در زمينه بكارگيري كادر فروش مستقيم ، حذف واسطه هاي نا صالح از مسير توزيع كالا ، جلوگيري از كمبودهاي تصنعي و تثبيت نسبي قيمتها صورت گرفت و اولين گروه از فروشندگان در سال 1347 در سازمان فروش در تهران شروع بكار نمودند .

     شبكه مزبور در شروع دهه 1350 با ايجاد شعبه ( كه در آن مقطع به سرپرستي مشهور بود ) در تبريز ، اهواز ، مشهد فعاليت هاي خود را گسترش داده و سپس در سالهاي بعد شعبه هاي چالوس ، كرمانشاه و آبادان فعاليتهاي خود را آغاز نمودند . در سال 1356 ، با همكاري بانك توسعه صنعتي و معدني ايران ( بانك صنعت و معدن كنوني ) ، بانك توسعه كشاورزي ( بانك كشاورزي كنوني ) ، بانك ايرانشهر ( بانك تجارت كنوني ) و گروهي از شركتها و سرمايه داران بخش خصوصي ، و با استفاده از خدمات تخصصي يك شركت مشاور بين المللي INTERNATIONAL MANAGEMENT CONSULTANTS ) PA ) طرح توجيهي فني و اقتصادي شركت جديدالتاسيسي به نام پخش سراسري ايران تهيه گرديد، و نهايتا“ شركت در دوازدهم بهمن 1356 به صورت يك شركت مستقل تجاري و خدماتي فعاليتهاي خود را با استفاده از امكانات پرسنلي و لجستيكي هسته اوليه آغاز نمود.

      درحال حاضر این شرکت جزو زیر مجموعه گروه صنایع غذایی شیرین عسل می باشد.

      مناطق جغرافيائي تحت پوشش شركت به شرح ذيل مي باشند.

       تهران غرب - قزوين - مشهد - تهران شرق - رشت - بجنورد - تهران جنوب - بابل - بیرجند - کرج - گرگان - زاهدان - بندرعباس - چابهار - اهواز - بوشهر - فارس - اصفهان -  ارومیه - تبریز - اردبیل - ایلام - کرمان - شهرکرد  -  قم - یزد - همدان - كرمانشاه - زنجان