دانشگاه شيرين عسل

     مركز آموزش علمي كاربردي شيرين عسل

     اين مركز زير نظر دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد استان آذربايجان شرقي و وابسته به وزارت علوم و تحقيقات ، به منظور آموزش كيفي و عملي دانشجويان رشته هاي محتلف با بهره برداري از امكانات و ظرفيتهاي گسترده آموزشي و تحقيقاتي گروه صنايع غذايي شيرين عسل  و مراكز و كارخانجات توليدي وابسته  ، داراي آزمايشگاهها و كارگاههاي مجهز ، سايت كامپيوتري با امكان اتصال به اينترنت،استفاده از وسايل كمك آموزشي و مدرن مانند برد هوشمند( smart board   ) ، ويدئو پروژكتور ، اسلايد و وسايل سمعي و بصري گوناگون مي باشد.

     اين مركز داراي امكانات رفاهي مناسب ، سرويس اياب و ذهاب ، سالن غذاخوري ، كتابخانه ، نمازخانه ، بوفه و ... بوده و ساختمان جديد مركز در حدود 6000 متر مربع در دست تكميل مي باشد.

     در مركز آموزش علمي كاربردي شيرين عسل ضمن آموزش نيروهاي شاغل و پذيرش دانشجو از سراسر كشور و چندين دوره فراغت از تحصيل ، در حال حاضر بيش از 700 نفر دانشجو مشغول به تحصيل مي باشند.

     در اين مركز آموزشي  ، بازديدهاي علمي و اجراي دوره هاي كارآموزي در كارخانجات و صنايع مرتبط ، برگزاري كارگاههاي آموزشي تخصصي از يك سو و فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي در حوزه هاي گوناگون از سوي ديگر زمينه هاي ارتقاء علمي و فرهنگي دانشجويان را فراهم و بستر ارتباط عملي صنعت و دانشگاه را در جهت رشد و توسعه همه جانبه فراهم نموده است.

     كانونهاي دانشجويي موجود دراين مركز عبارتند از :

      انجمنهاي علمي ، بسيج دانشجويي ، كانون فرهنگي –هنري ، كانون قرآن وعترت ، مركز مشاوره ، شوراي مشورتي دانشجويي

     رشته هاي كارداني ناپيوسته پودماني:

     1-      شيمي آزمايشگاهي ( صنايع غذايي )

     2-      صنعت شيريني سازي

     3-      بهره وري در واحدهاي صنفي

     4-      بازاريابي

     5-      حسابداري گرايش صنعتي

     6-      پرورش گاو

     7-      چاپ گرايش چاپ و امور تكميلي

     8-            سرپرستي شبكه و توزيع كالا و خدمات

             9-         ايمني و بهداشت در واحدهاي صنفي

     10-   فناوري اطلاعات و ارتباطات

     رشته هاي كارداني ناپيوسته  ترمي :

     1-      امور اداري

     2-      مديريت بازرگاني

     3-      شير و فرآورده هاي لبني

     4-      صنعت شيريني سازي

     5-      شيمي آزمايشگاهي ( صنايع غذايي )

     6-      پرورش گاو

     كارداني پيوسته ترمي :

     1-      امور دامي ( گرايش تكنولوژي پرورش دام )

     رشته هاي كارشناسي ناپيوسته  ترمي :

     1-      گرافيك

     2-      مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

     3-      مهندسي تكنولوژي صنايع شيميايي

     4-      مهندسي تكنولوژي شيريني و شكلات گرايش آردي

     5-      مهندسي تكنولوژي شيريني و شكلات گرايش غير آردي 

      رشته هاي كارشناسي ناپيوسته پودمان:

     1-      مهندسي تكنولوژي شيريني و شكلات گرايش آردي

     2-      مهندسي تكنولوژي شيريني و شكلات گرايش غير آردي