بیرجند 2

     تلفن:

     056-32466133

     آدرس:

     بیرجند،خیابان محلاتی، تقاطع محلاتی و معلم، پلاک52،فروشگاه شیرین عسل

     بیرجند 1

     تلفن:

     056-32226260

     آدرس:

     بیرجند،خیابان طالقانی،بین طالقانی 6-8،فروشگاه شیرین عسل