شهرکرد 1

     تلفن:

     038-32225097

     آدرس:

     شهرکرد،سه راه سینما ،خیابان سعدی، نبش کوچه 55،فروشگاه شیرین عسل

     شهرکرد (صنعتی)

     تلفن:

     038-33345795

     آدرس:

     شهرکرد،ابتدای شهرک صنعتی، جنب نمایندگی سایپا،فروشگاه شیرین عسل