ارومیه 1

     تلفن:

     044-33323064

     آدرس:

     ارومیه، خیابان عطایی ،جنب کوچه دلگشا،فروشگاه شیرین عسل

     ارومیه ( باکری )

     تلفن:

     044-32243326

     آدرس:

     ارومیه،خیابان باکری، تقاطع دانش،جنب ایستگاه اتوبوس،فروشگاه شیرین عسل

     ارومیه 3

     تلفن:

     044-33453920

     آدرس:

     ارومیه،خیابان آهندوست ،نرسیده به تقاطع مادر، فروشگاه شیرین عسل