کرمانشاه 1

     تلفن:

     083-38392794

     آدرس:

     کرمانشاه ، الهیه، بلوار شاهد ،فروشگاه شیرین عسل

     کرمانشاه 2

     تلفن:

     083-34212701

     آدرس:

     کرمانشاه ، مسکن ، انتهای خیابان گلها ، بر خیابان اصلی پلاک 35-37 ،فروشگاه شیرین عسل