بندر عباس 1

     تلفن:

     076-33689444

     آدرس:

     بندرعباس،مابین دامایی وچهارراه دانشگاه ،ساختمان مهرهرمز،فروشگاه شیرین عسل

     بندر عباس 2

     تلفن:

     076-32236562

     آدرس:

     بندرعباس،بلوار سید جمال ، نرسیده به چهار راه فاطمیه ، روبروی مبل مرتضی،فروشگاه شیرین عسل