گرگان

     تلفن:

     017-32426560

     آدرس:

     گرگان ،فلکه مازندران .جنب بانک سپه. فروشگاه شیرین عسل

     گنبد کاووس

     تلفن:

     017-33286033

     آدرس:

     گنبد کاووس، خیابان طالقانی شرقی ، روبروی دادگاه انقلاب،فروشگاه شیرین عسل