زنجان 1

     تلفن:

     024 33560036

     آدرس:

     زنجان،خیام غربی جنب باسکول فجر-فروشگاه شیرین عسل

     زنجان 2

     تلفن:

     024-33326622

     آدرس:

     زنجان، خیابان امام ، روبروی بانک اقتصاد نوین ،فروشگاه شیرین عسل