کرمان 1

     تلفن:

     034-32228343

     آدرس:

     کرمان،خیابان جهاد ، بین کوچه 3و7 ، جنب ساختمان پزشکان باران،فروشگاه شیرین عسل

     کرمان 2

     تلفن:

     034-32443151

     آدرس:

     کرمان، خیابان بهشتی ، نبش بهشتی 8،فروشگاه شیرین عسل

     سیرجان 1

     تلفن:

     034-42260038

     آدرس:

     سیرجان،چهارراه اشکزری ، نبش خ امام،فروشگاه شیرین عسل

     سیرجان 2

     تلفن:

     034-42281871

     آدرس:

     سیرجان، بلوار سيد جمال ، چهارراه قريب ، روبروي آتش نشاني ،فروشگاه شیرین عسل

     جیرفت

     تلفن:

     034-43217550

     آدرس:

     جیرفت ،چهارراه سینما ، روبروی بانک توسعه و تعاون،فروشگاه شیرین عسل

     کرمان 3 جمهوری

     تلفن:

     034-32123775

     آدرس:

     کرمان بلوارجمهوری اسلامی روبروی دانشگاه علوم پزشکی