رشت 1

     تلفن:

     013-33224534

     آدرس:

     رشت ،خیابان طالقانی(بیستون)، سه راهی معلم ،فروشگاه شیرین عسل

     رشت ( گلسار )

     تلفن:

     013-32116988

     آدرس:

     رشت،چهارراه گلسار، جنب بانک ملی،فروشگاه شیرین عسل

     رشت ( مطهری )

     تلفن:

     013-33328268

     آدرس:

     رشت،خیابان مطهری، روبروی پاساژ امیر،فروشگاه شیرین عسل

     انزلی

     تلفن:

     013-44546653

     آدرس:

     بندر انزلی، خیابان مطهری، جنب بانک مسکن،فروشگاه شیرین عسل

     لنگرود

     تلفن:

     013-42530394

     آدرس:

     لنگرود،خیابان امام خمینی (ره)، جنب بانک صادرات،فروشگاه شیرین عسل