همدان 1

     تلفن:

     081-38378192

     آدرس:

     همدان ،خیابان مهدیه، رو بروی اداره برق،فروشگاه شیرین عسل

     همدان 2

     تلفن:

     081-38228187

     آدرس:

     همدان،خیابان آزاد، روبروی خیابان نواب ،جنب بانک سپه،فروشگاه شیرین عسل

     همدان 3 رسالت

     تلفن:

     081-38244879

     آدرس:

     همدان پل رسالت بلوار مطهری جنب بانک کشاورزی