بوشهر

     تلفن:

     077-33651008

     آدرس:

     بوشهر،خیابان امام خمینی ،خیابان بعثت ،جنب فروشگاه پردیس،فروشگاه شیرین عسل