قم

     تلفن:

     025-32617558

     آدرس:

     قم،بلوارامین،بین کوی 15و17،روبه روی صداوسیما،فروشگاه شیرین عسل