شیرین عسل 5

     افتتاح كارخانه فرآوري دانه هاي روغني و كاكائو گروه صنايع غذايي شيرين عسل ، اولين و بزرگترين مجموعه توليدي پودر كاكائو، خمير كاكائو ، كره كاكائو، شكلات و فرآورده هاي كاكائويي در خاورميانه توسط جناب آقاي سيد محمد خاتمي ، رياست محترم جمهوري اسلامي ايران .

     گروه صنايع غذايي شيرين عسل با بهره گيري از تكنولوژي بسيار پيشرفته جهاني ، بزرگترين مجتمع فرآوري دانه هاي روغني ، كاكائو و شكلات را كه در نوع خود در خاورميانه بي نظير است ، در شهر تبريز احداث نموده است .

     در تاريخ سيزدهم مرداد 1383 با حضور رياست محترم جمهوري ايران ، بزرگترين كارخانجات فرآوري دانه هاي كاكائو و شكلات كه در نوع خود در خاورميانه بي نظيراست ، توسط جناب آقاي سيد محمد خاتمي افتتاح گرديد تا حاصل همت و تلاش بي وقفه كارآفرينان گروه صنايع غذايي شيرين عسل كه در بهره گيري از فن آوري پيشرفته جهاني تجلي يافته است ،موردبهره برداري قرار گيرد.

     با بهره برداري از اين مجموعه عظيم صنعتي ، گروه صنايع غذايي شيرين عسل  تحولي بنيادين درصنعت غذايي كشور ايجاد نموده كه ثمرات ارزشمند اين سرمايه گذاريها و حركتهاي پويا ، به صورت گامي نو درجهت رشد و شكوفايي كشور و جلوگيري از خروج مقادير متنابهي ارز جهت ورود اجناس خارجي متجلي مي باشد .با توجه به آنكه پودر كاكائو و ساير مشتقات كاكائو از مواد اوليه استراتژيك و اساسي كارخانجات و صنايع غذايي و شيريني و شكلات كشور و همچنين اصناف ، قناديها ، شيريني فروشي ها و كارگاههاي كوچك صنعتي مي باشد و از اين بابت كشور شديدا" به منابع خارجي متكي است ، ساليانه مقادير متنابهي ارز جهت ورود پودر كاكائو و ساير مشتقات كاكائو صرف مي گردد كه با بهره برداري از مجتمع عظيم فرآوري دانه هاي روغني و كاكائو ، نيازهاي كشور كاملا" تامين مي شود و بخشي از محصولات آن نيز جهت صادرات و عرضه به بازارهاي جهاني از جمله اروپا منظور مي گردد.

     اين مجموعه عظيم صنعتي مطابق با آخرين استانداردهاي بين المللي پيشرفته ترين كارخانجات اروپايي احداث گرديده است و توليدات آن شامل پودر كاكائو Cocoa powder  ،كره كاكائوCocoa butterو خمير كاكائوCocoa massمي باشد. اين مجموعه عظيم صنعتي قادر است شكلات را مستقيما" از دانه كاكائو توليد نموده و از لحاظ كيفيت و مرغوبيت توليد نيز با معتبر ترين توليد كنندگان جهاني رقابت نمايد و اين كارخانجات به صورت تمام اتوماتيك با بهره گير ي از تكنولوژي روز و پيشرفته و با برخورداري از سيستم هاي كنترل كاملا"كامپيوتري مدرن (PC-PLC) اداره مي شوند . از جمله مشخصه هاي كارخانجات فرآوري دانه هاي روغني كاكائو تبريز وابسته به صنايع غذايي شيرين عسل ، استفاده از دانش روز جهان و تكنولوژي بسيار پيشرفته از جمله به كارگيري پيشرفه ترين روباتها در فرآيند توليد و بسته بندي (Robotics) مي باشد.